Ajuntament de Flix

Nadal 2014-2015
Aeròbic per Nadal, a càrrec de les alumnes del Gimnàs Horus Centre
20.12.2014
_________________________________________________________________________