Ajuntament de Flix

Constitució de la Comissió de Seguiment de la problemàtica ambiental i industrial de Flix
_________________________________________________________________________