Ajuntament de Flix

Primera concentració de treballadors de la fàbrica i habitants de Flix a l'esplanada d'accés al centre industrial
25.02.2013
_________________________________________________________________________