Ajuntament de Flix

Corpus Christi 2016
Catifes i altars
29.05.2016
_________________________________________________________________________