Ajuntament de Flix

Corpus Crhisti 2018
Confecció de les catifes
03.06.2018
_________________________________________________________________________