Ajuntament de Flix

Festa Major 2016
Preparació dels gegants i primer assaig del nou geganter, Roger Alba
29.07.2016
_________________________________________________________________________