Ajuntament de Flix

Festa Major 2018
Proclamació de pubilles i hereus, i pregó
14.08.2018
_________________________________________________________________________