Ajuntament de Flix

IX Jornades de Patrimoni Històric - X Curs Coneguem la Ribera d'Ebre
Xerrada "Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme (novembre 1938 - 1942)
a través dels llibres d'acords municipals", a càrrec de Jordi Cid
28.09.2017
_________________________________________________________________________