Ajuntament de Flix

Inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran i
primera conferència, "Els indis de l'Amazònia", a càrrec d'Isabel Miró
21.10.2013
_________________________________________________________________________