Ajuntament de Flix

Última jornada del Novenari a la Mare de Déu del Remei
Comiat de mossèn Dámaso
02.09.2017
_________________________________________________________________________