Ajuntament de Flix

Finalització de les obres d'arranjament de l'avinguda de Catalunya i d'asfaltat del passeig de l'Ebre
29.07.2016
_________________________________________________________________________