Ajuntament de Flix

Obres d'arranjament de l'avinguda de la Llum
16.12.2012
_________________________________________________________________________