Ajuntament de Flix

Presentació del llibre Les guerres napoleònica i carlistes a la frontera de Catalunya, el País Valencià i Aragó (1808-1936),
de Josep Sánchez Cervelló
08.05.2015
_________________________________________________________________________