Ajuntament de Flix

Presentació dels llibres Entre las sombras de otoño i Mentes abiertas para un cadáver exquisito, escrit i dirigit,
respectivament, per Elena Peralta
2
7.01.2017
_________________________________________________________________________