Ajuntament de Flix

Presentació del projecte de Xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral de Flix
18.11.2016
_________________________________________________________________________