Ajuntament de Flix

Sirga Festival
Presentació de Sirga Festival davant els mitjans de comunicació
Inauguració de la instal·lació sonora de Mauricio Iregui
08.07.2014
_________________________________________________________________________