Ajuntament de Flix

Representació d'El florido pensil, d'Andrés Sopeña, a càrrec de Flexus Teatre
Actuació a benefici de l'Associació Jeroni de Moragas
18.09.2016
_________________________________________________________________________