Ajuntament de Flix

Reunió de la comissió de seguiment dels treballs de descontaminació de l'embassament de Flix
15.07.2016
_________________________________________________________________________