Ajuntament de Flix

Signatura del conveni entre ANAV i l'Ajuntament de Flix per a l'aportació
d'un ajut per a la reparació del pas de barca de Flix
11.07.2012
_________________________________________________________________________