Ajuntament de Flix

Sirga Festival 2016
Concert 2 de l'Ensemble Soundinitiative i actuació de la violinista Emma Lloyd
09.07.2016
_________________________________________________________________________