Ajuntament de Flix

Sirga Festival 2015
Presentació de l'Access Contemporary Music (ACM), de Xicago, a càrrec de Seth Boustead
Concert de música electrònica, a càrrec de Luca Gardani
11.07.2015
_________________________________________________________________________