Ajuntament de Flix

Sirga Festival 2015
Showroom - Concert 5
Concert del taller de Soundpainting de Beatriz Franco, Elisabeth Möst (flauta travessera) i Sylvia Hinz (flauta dolça)
09.07.2015
_________________________________________________________________________