Ajuntament de Flix

Taula rodona envers de l'obra completa d'Artur Bladé i Desumvila
22.11.2014
_________________________________________________________________________