Ajuntament de Flix

Trobada de Caramelles de Flix
Societat Coral La Lira (Sant Cugat del Vallès), Societat Coral Ben endins
com qui ensorra l'àpit (la Llacuna), i Orfeó de Flix
09.04.2016
_________________________________________________________________________