Ajuntament de Flix

VII Jornades de Patrimoni Històric
Conferència "L'electroquímica i el foment de la formació i l'ensenyament.
Els centres educatius a la colònia i la fàbrica (1939-1979)", de Josep Antoni Collazos
14.10.2015
_________________________________________________________________________

Fotografies: Francisco R. Visa