Ajuntament de Flix

Visita dels diputats del Grup Socialista del Parlament de Catalunya, Maurici Lucena, Núria Ventura,
Alícia Romero i Xavier Sabaté, a l'Ajuntament de Flix i reunió amb representants del Comitè de Treballadors
01.03.2013
_________________________________________________________________________