Ajuntament de Flix

FLIX EN LLUITA
Visita de diputats del Grup Socialista del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Tarragona

28.03.2013
_________________________________________________________________________