Ajuntament de Flix

Visita d'un grup d'organistes d'església a l'orgue de Flix
29.04.2013
_________________________________________________________________________