Ajuntament de Flix

Xerrada i debat de presentació del treball "Impacte econòmic de la independència de Catalunya
en les federacions esportives", a càrrec Vicente Javaloyes i Sergi Blázquez
14.06.2017
_________________________________________________________________________